©2019 by Elephants Are Like Us.

ivory_crush_official_photo__9_.jpg

ABOUT

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจัดทำแคมเปญ “Elephants Are Like Us” ขึ้นเพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อมวลมนุษย์ ต่อคำถามที่ว่า เราจะปกป้องคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์ป่าจากกลุ่มอาชญากรที่คุกคามมนุษย์และโลกใบนี้ได้อย่างไร สิ่งที่น่าตกใจก็คือประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วโลก ได้ลดจำนวนลงเกือบร้อยละ 60 นับตั้งแต่ปี 2513 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนของช้าง เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ในแอฟริกามีช้างอยู่ประมาณ 1.3 ล้านตัว แต่ในปัจจุบันนประชากรช้างได้ลดลงไป 2 ใน 3 เหลือเพียง 415,000 ตัวเท่านั้น ในปี 2560 ทางการฮ่องกงสามารถยึดงาช้างได้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยงาช้างที่ลักลอบขนส่งทางเรือมีน้ำหนักถึง 7.2 ตัน ในการขนส่งครั้งนั้นผู้ลักลอบได้ฆ่าช้างไปอย่างน้อย 700 ตัว ไม่เพียงแต่ช้างแอฟริกาเท่านั้นที่กำลังตกอยู่ในอันตราย ช้างเอเชีย (หรือที่รู้จักดีว่าเป็นช้างไทย) ก็กำลังตกอยู่ในอันตรายด้วยเช่นกัน

ไมโครไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลจริงและตัวเลขการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายโดยทั่วไป รวมไปถึงประเด็นการค้างาช้าง และข้อมูลการดำเนินงานเพื่อขจัดปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศ

elephant-1822481_1920.jpg

“หากวางทุกคนในโลกอยู่บนตราชั่งแบบแขวนขนาดยักษ์ น่าจะมีน้ำหนักรวมกันถึง 300 ล้านตัน แต่หารวมเอาสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด ทุกขนาดและทุกสายพันธุ์ และวางอยู่อีกด้านของเครื่องชั่ง จะพบว่าน้ำหนักรวมกันแล้วน้อยกว่า 100 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าน้ำหนักรวมของมนุษย์ถึง 3 เท่า”

JEREMY HUNT, UK FOREIGN MINISTER

OUR STORIES

Making A Difference

image.jpg

เขตดูแลช้างในประเทศไทย

ความช่วยเหลือจากภาครัฐและการวางแผนรับมือในระยะยาวนั้นไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการลดลงของประชากรช้างให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างยั่งยืน แต่ความร่วมมือร่วมใจจากนักท่องเที่ยวก็ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสถานที่ท่องเที่ยวโดยลดผลกระทบในเชิงลบและเพิ่มผลกรทบในเชิงบวกที่มีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกัน​

Thai Elephant Refuge

Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT)

Happy Elephant Home

Elephant Jungle Sanctuary

Phangnga Elephant Park

Elephant Hills

Elephant Nature Park

Friends of the Asian Elephant Hospital

Mahouts Elephant Foundation

Elephant Valley

Boon Lott’s Elephant Sanctuary

ivory_destruction__18_.jpg

การลงมือแก้ปัญหาการลักลอบค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย

เป้าหมายสูงสุดของเราคือการจัดการกับปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ที่เทียบได้กับการก่ออาชญากรรมขั้นร้ายแรงอย่างเป็นระบบ และเพื่อยุติตลาดการค้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายรวมถึงงาช้าง

ในปี 2561 รัฐสภาสหราชอาณาจักรได้ผ่านกฎหมายแม่บทเพื่อปิดตลาดค้างาช้างในประเทศ โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องงาช้าง The Ivory Act 2018 มีผลบังคับครอบคลุมถึงการค้า การครอบครองการนำเข้า-ส่งออก และการนำฝากซึ่งงาช้าง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีงาช้างเป็นส่วนประกอบ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ 1 ใน 5 ประเภทยกเว้น โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องมิได้มาจากการลักลอบล่าช้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลบังคับนี้ยังครอบคลุมถึงการนำเข้าและเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้างซ้ำ ไปยังหรือมาจากสหราชอาณาจักร กฎหมายแม่บทดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการบังคับใช้จริงในปี 2562 ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนไปล่าเอางาสัตว์ประเภทอื่น ด้วยเหตุนี้ The Ivory Act 2018 จะครอบคลุมถึงสัตว์ที่มีงาประเภทอื่นๆ อีกด้วย และเพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการค้า

นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังได้ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่กับเหล่าผู้นำทางการเมือง นักอนุรักษ์ ตลอดจนบุคคลมีชื่อเสียงที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับปัญหาการลักลอบค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย โดยพันธมิตรงาช้าง Ivory Alliance มีจุดมุ่งหมายที่จะจัดการกับปัญหาความต้องการงาช้าง และผลักดันให้ปิดตลาดค้างาช้างในประเทศ ซึ่งถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการควมคุม หรือออกกฎหมายห้ามค้างาช้างผ่านประเทศพ่อค้าคนกลางรายใหญ่อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพราะการเปลี่ยนแปลงเพียงก้าวเล็กๆ ก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ เมื่อเราได้รับรู้ถึงปัญหาและภัยของการลักลอบล่าช้าง ก็เสมือนได้มาซึ่งเครื่องมือและพลังใจในการช่วยยุติปัญหา เพียงแค่สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีงาช้าง

Would you like to support our efforts? Share our pledge on your social media page and commit to not
buying ivory products.

“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see”

MARK TWAIN

elephant-sanctuary.jpg
Beyond Neon.jpg

CONTACT US

Bangkok, Thailand

+66 (0)2 318 3323

THE CONTEST

The pictures from our contest can be seen below